Πολιτική Απορρήτου

  1. Πεδίο Εφαρμογής

H KTEO AUTOSAFE (στο εξής η «Εταιρία»), λειτουργεί ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ελαφρών οχημάτων όπως αυτοκίνητα, φορτηγά<3,5t βαρέων οχημάτων όπως φορτηγά, λεωφορεία, ρυμουλκόμενα, καθώς και δίκυκλων, μοτοσυκλετών, οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης)  και τον έλεγχο και έκδοση καρτών καυσαερίων καθώς και ευρύτερα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου παντός φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος.

Με την παρακάτω πολιτική απορρήτου παρατίθεται ο κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο η «Εταιρία» συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει ηλεκτρονικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα») μέσω της ιστοσελίδας της, https://www.autosafe.gr (στο εξής «Ιστότοπος»),συμβαδίζοντας με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας, σε συμμόρφωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (στο εξής «GDPR»), ο οποίος συνιστά δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, και με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

Ο επισκέπτης/χρήστης του «Ιστότοπου» (στο εξής ο «Χρήστης») μέσω του «Ιστότοπου», μπορεί να κάνει χρήση των περιεχομένων αλλά και των εφαρμογών (στο εξής «Υπηρεσίες»),που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν μέσα στον «Ιστότοπο».

H παρούσα πολιτική απορρήτου βάσει της οποίας η «Εταιρία» δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των «Χρηστών» του «Ιστότοπου» και των «Υπηρεσιών» που λειτουργούν σε αυτόν, ισχύει για (α) όλα τα «Προσωπικά Δεδομένα» που περιλαμβάνονται και αφορούν στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση της «Εταιρίας» μέσω της παροχής υπηρεσιών της σ’αυτούς ή/και (β) στοιχεία τα οποία συλλέγονται από εταιρίες συνεργαζόμενες.

  1. Τι Συλλέγουμε για την Επεξεργασία «Προσωπικών Δεδομένων»

H «Εταιρία» λειτουργεί ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ελαφρών οχημάτων όπως αυτοκίνητα, φορτηγά<3,5t βαρέων οχημάτων όπως φορτηγά, λεωφορεία, ρυμουλκόμενα, καθώς και δίκυκλων, μοτοσυκλετών, οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης)  και τον έλεγχο και έκδοση καρτών καυσαερίων καθώς και ευρύτερα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου παντός φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος.

Με σκοπό την προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών της «Εταιρία» και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του ενδιαφερομένου κοινού για θέματα τεχνικού ελέγχου και κυκλοφορίας οχημάτων, δημιούργησε την παραπάνω ιστοσελίδα, μέσα από την οποίας λειτουργούν «Υπηρεσίες» που διευκολύνουν την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις υπηρεσίες της και του παρεχόμενου τεχνικού ελέγχου.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους «Χρήστες» κατά την περιήγηση στον «Ιστότοπο» προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές τους με την «Εταιρία».

Ειδικότερα, οι πληροφορίες στον «Ιστότοπο» παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, και κατά την επίσκεψη και περιήγηση ενός «Χρήστη» στον «Ιστότοπο» συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική περιήγηση ενός «Χρήστη» στον «Ιστότοπο» και την χρήση των «Υπηρεσιών» που προσφέρονται.

  1. Κατηγορίες και είδος «Προσωπικών Δεδομένων»

(α) Προσωπικά δεδομένα του «Χρήστη» εφόσον επιθυμεί να επικοινωνήσουν με την «Εταιρία» μέσω φόρμας συλλογής e-mail που διατηρεί στον «Ιστότοπο», για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Ο «Ιστότοπος» συλλέγει αντίστοιχες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων μέσω επικοινωνίας με e-mail, μέσω της αποστολής του βιογραφικού σημειώματος και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εκάστοτε «Χρήστη». Η «Εταιρία» παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στην λίστα για την αποστολή ενημερωτικών e-mails μέσω της φόρμας εγγραφής που διατηρείται στον «Ιστότοπο» της.

  1. Γιατί επεξεργαζόμαστε «Προσωπικά Δεδομένα»

(α) Για την πιθανή τήρηση προσωπικής καρτέλας «Χρήστη» ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία κάνετε χρήση των «Υπηρεσιών» που παρέχονται μέσω του «Ιστότοπο» ή και ευρύτερα για την δημιουργία καρτέλας «Χρήστη» (profile). Σε όλες τις ανωτέρω διατηρούμε τα «Προσωπικά Δεδομένα», τα οποία μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά την συμπλήρωση ενός δελτίου τεχνικού ελέγχου οχήματος, τα «Προσωπικά Δεδομένα» που συλλέγονται καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία «GDPR», συνεπώς τα στοιχεία αυτά συλλέγονται στο πλαίσιο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας «GDPR», με στόχο να καταστεί δυνατή η σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον εκάστοτε «Χρήστη».

(β) Για την επικοινωνία με την «Εταιρία» για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, την υπενθύμιση ημερομηνίας τεχνικού ελέγχου, τη δημιουργία ραντεβού σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, είναι επίσης απαραίτητη η χορήγηση με τη συναίνεσή σας ορισμένων προσωπικών δεδομένων μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον «Ιστότοπο».

(γ) Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της άριστης λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, χρησιμοποιούνται Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics και Cookies τρίτων, για τα οποία συναινεί ο εκάστοτε χρήστης.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο «Χρήστη» μέσω του «Ιστότοπο» της «Εταιρίας», απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η «Εταιρία» λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία «GDPR» και διατηρεί με ασφάλεια τα «Προσωπικά Δεδομένα» σας για όσο χρονικό διάστημα ο «Χρήστη» είναι εγγεγραμμένος σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία της ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή του, βάσει της οποίας ο «Χρήστης» παρείχε τα «Προσωπικά Δεδομένα».

Συνοπτικά, η «Εταιρία» ζητά και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως απαραίτητα «Προσωπικά Δεδομένα» του «Χρήστης» που θεωρούνται αναγκαία για την εκάστοτε επεξεργασία που απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των «Προσωπικών Δεδομένων» στηρίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

  1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Σε όλα τις φάσεις της διαδικασίας εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας των στοιχείων με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των «Προσωπικών Δεδομένων» από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των πιθανών κινδύνων.

Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) την κρυπτογράφηση «Προσωπικών Δεδομένων», β) τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε «Προσωπικά Δεδομένα» σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

  1. Περίοδος Διατήρησης «Προσωπικών Δεδομένων»

(α) Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των «Προσωπικών Δεδομένων» θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

(β) Σε περίπτωση όπου τα «Προσωπικά Δεδομένα» του «Χρήστη» παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο όταν εγγράφεται στις «Υπηρεσίες» του «Ιστότοπου», θα διατηρηθούν τα «Προσωπικά Δεδομένα»  για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από τον «Χρήστη»  και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από τον «Χρήστη» Σε περίπτωση που αυτή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, θα διατηρηθούν για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

(γ) Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε γραπτή, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

  1. Έννομο Συμφέρον – Νόμιμη Βάση «Προσωπικών Δεδομένων»

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της «Εταιρίας»: τηλ. 2310-751241 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σε περίπτωση που επαναλαμβάνονται συχνά, θα επιβαρυνθείτε με ένα σχετικό κόστος,  καθώς λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος.

Εφόσον αποφασίσετε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού πρώτα λάβετε ενημέρωση είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  1. Υποβολή Αιτημάτων/Διαμαρτυρία

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της «Εταιρίας»: τηλ. 2310-751241 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Επίσης, έχετε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε παράπονα ή καταγγελίες, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

  1. 9. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική μας δομή. Προτρέπουμε τους «Χρήστες» να ελέγχουν περιοδικά τον «Ιστότοπο» προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι «Χρήστες» θα ενημερωθούν μέσω e-mail  ή μέσω προειδοποίησης στον «Ιστότοπο» για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.

Μάθετε πότε περνάτε ΚΤΕΟ το όχημά σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ