ΤΙΜΗ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

 

Αρχικός - Περιοδικός - Πλήρης Εκούσιος

Επανέλεγχος

Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (αυτοκινούμενο)

55.00 €

6.00 €

Φορτηγό 3,5 - 12 t

69.00 €

8.00 €

Φορτηγό > 12 t

77.00 €

9.00 €

Μονώροφα λεωφορεία έως 10 m

66.00 €

7.00 €

Μονώροφα λεωφορεία άνω των 10 m

76.00 €

9.00 €

Αρθρωτά - Διώροφα λεωφορεία

81.00 €

10.00 €

Ρυμουλκούμενα - Ημιρυμουλκούμενα 3,5 - 10 t

50.00 €

5.00 €

Ρυμουλκούμενα - Ημιρυμουλκούμενα >10 t

60.00 €

6.00 €

Συρμοί με ενιαία άδεια κυκλοφορίας

90.00 €

10.00 €

Τουριστικά τρενάκια

76.00 €

9.00 €

Ασθενοφόρα

55.00 €

6.00 €

Νεκροφόρα

55.00 €

5.00 €

 

Μάθετε πότε περνάτε ΚΤΕΟ το όχημά σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ