Οι Τεχνικοί Έλεγχοι που υλοποιούνται στο πλαίσιο του KTEO για την ασφάλειά σας και την προστασία του αυτοκινήτου σας, είναι:

1. Λειτουργία ελέγχου καυσαερίων

Ελέγχονται τα καυσαέρια του οχήματος σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία και συγκρίνονται οι μετρήσεις που προέκυψαν με τα επιτρεπτά όρια (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Μάθετε πότε περνάτε ΚΤΕΟ το όχημά σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ