ΤΙΜΗ ΚΤΕΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Αρχικός-Περιοδικός-Πλήρης Εκούσιος

Επανέλεγχος

Επιβατικό Ι.Χ.

45.00 €

5.00 €

Ταξί-Δ.Χ.

38.00 €

4.00 €

Εκπαιδευτικά Ι.Χ.

40.00 €

4.00 €

Φορτηγό < 3,5 t

55.00 €

6.00 €

Μάθετε πότε περνάτε ΚΤΕΟ το όχημά σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ