Πότε περνάω ΚΤΕΟ

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ γίνεται 4 έτη μετά από την ημερομηνία ταξινόμησης του καινούργιου οχήματος και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται κάθε 2 έτη.

Όταν τα οχήματα δε τηρήσουν τους προβλεπόμενος χρόνους ελέγχου , τότε τους υποβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου.

Εφόσον ένα όχημα προσέλθει για έλεγχο 3 εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία χορήγησης της 1ης άδειας κυκλοφορίας θεωρείται εμπρόθεσμο και υποχρεούται να πληρώσει μονάχα το κόστος παροχής υπηρεσιών του Ι.ΚΤΕΟ.

Πέραν των παραπάνω ορίων, το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και υποβάλλεται στο κανονικό κόστος παροχής υπηρεσιών Ι.ΚΤΕΟ συν ενός ειδικού τέλους που καθορίζεται από το κράτος.

Το ειδικό τέλος (e-παράβολο υπέρ του δημοσίου) καθορίζεται από τις ημέρες ή τους μήνες καθυστέρησης του ελέγχου.

Όταν ένα όχημα “κοπεί” στον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, τότε υποχρεούται σε επανέλεγχο με αντίστοιχες χρεώσεις (επανελέγχου) και προστίμου σε περίπτωση που δεν τηρήσει τους χρόνους εμπρόθεσμου επανελέγχου.

Μάθετε πότε περνάτε ΚΤΕΟ το όχημά σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ