Οι Τεχνικοί Έλεγχοι που υλοποιούνται στο πλαίσιο του KTEO για την ασφάλειά σας και την προστασία της μοτοσυκλέτας σας, είναι:

3. Λειτουργία οπτικών ελέγχων

Ελέγχονται τα σημεία του δικύκλου που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς γίνεται και έλεγχος πιθανών ελλείψεων.

Μάθετε πότε περνάτε ΚΤΕΟ το όχημά σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ