Οι Τεχνικοί Έλεγχοι που υλοποιούνται στο πλαίσιο του KTEO για την ασφάλειά σας και την προστασία της μοτοσυκλέτας σας, είναι:

4. Λειτουργία έκδοσης Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)

Εισάγονται όλες οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου και εκτυπώνονται.

Μάθετε πότε περνάτε ΚΤΕΟ το όχημά σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ